online web builder

WELCOME TO Baan Tipmamee 
The center of wood carving in Baan tawai.

ถ้าคุณคิดถึงสินค้าไม้แกะสลักที่มีลวดลายวิจิตร-งดงาม ลงตัวด้วยศิลปะแนวพุทธศิลป์หรือในแนวสัตว์ในวรรณคดี คิดถึงเราที่นี่ "บ้านทิพย์มณีศูนย์เรียนรู้ไม้แกะสลัก พิพิธภัณฑ์บ้านทิพย์มณี" บ้านทิพย์มณีเป็นแหล่งรวมงานชิ้นเอกของสล่าแกะสลักไม้ฝีมือเลิศชั้นครูของเชียงใหม่และบ้านถวาย มีชิ้นงานแกะสลักนับพันชิ้น ไม่ว่าจะเป็นของศิลปะแบบนูนต่ำ แบบนูนสูง หรือแบบลอยตัวรวมถึงแบบ 3 มิติ ที่รอให้คุณมาชื่นชมคุณค่าแห่งงานไม้ภูมิปัญญาแห่งบรรพชนบนถิ่นกำเนิดบ้านหัตถกรรม "บ้านทิพย์มณี" ตั้งอยู่ ณ. บ้านถวายสองฝั่งคลอง ดินแดนแห่งวิถีชิวิตสล่าแกะไม้ที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศไทย และรางวัลดีเด่นด้านการท่องเที่ยว (Thailand Tourism Aword)

BaanTipmanee

Think of elaborated sculpture, think of Baan Tipmanee, home of artistically carved wood. It offers art lovers with a variety of mythical animal sculptures from Buddhist tales. It is the venue of Chiang Mai's and Baan Tawai's own artisan masterpieces. Hundred of base-and high, round-relief and 3 dimension sculptures wait for art and craft-loves appreciation there.

BaanTipmanee

The skill and wisdom of wood-carving art was descended from the ancestor. Baan Tipmanee proudly presents their sculptures at Baan Tawai Song Fang Klong. The center of wood carving artisans which was awarded OTOP Tourism Village of Thailand.

BaanTipmanee

Khun Kasem - Khun Sirichan Tipkamma, owner of Baan Tipmanee will welcome all visitors with heartfelt hospitality who will also guide you to the touch of the sublime beauty of craftsmanship every day 09.00 a.m. to 5.00 p.m.

BaanTipmanee

เริ่มต้นเมื่อประมาณ ปีพ.ศ.2537 ได้เช่าร้านเล็ก ๆ เปิดใช้ชื่อว่า ร้านทิพย์มณี อยู่ภายในศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายเปิดขายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้เก่า ของตกแต่งบ้าน ไม้แกะสลักชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยไว้บริการลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหมู่บ้านหัตถกรรม บ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตอนนั้นทำเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวกันเล็ก ๆ
จากนั้นในปี พ.ศ.2549 บ้านทิพย์มณีได้ขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรับรองลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจึงได้ย้ายร้านมาเปิดที่ บ้านถวาย สองฝั่งคลองเลขที่ 230 หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ทำเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานไม้แกะสลักที่งดงาม และรวบรวมผลงานศิลปะ ประติมากรรมของล้านนา, เขมร, จีน, ฮินดู รวมถึงสัตว์ในวรรณคดีในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงงานไม้แกะสลักร่วมสมัยหลายพันชิ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจในงานศิลปะมาศึกษาถึงความเป็นมาของงานไม้ภูมิปัญญาแห่งบรรพชนถิ่นกำเนิดบ้านหัตถกรรม

BaanTipmanee

ผลิตภัณฑ์งานไม้แกะสลักของบ้านทิพย์มณีจะเน้นไม้ที่ได้จากธรรมชาติ เช่นไม้เก่าจากบ้านเรือนที่ที่ผุพัง , เสาบ้านไม้เก่า , แคร่ตีข้าว , ตอไม้ที่เสื่อมสภาพแล้วนำมาออกแบบดีไซน์ จัดวางองค์ประกอบของภาพเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ลงในแผ่นไม้ เพื่อให้ได้ราคาและเป็นการเพิ่มมูลค่าจากไม้เก่าที่ไม่มีประโยชน์ ผลิตภัณฑ์งานไม้แกะสลักของบ้านทิพย์มณีจะเป็นการแกะสลักแบบชิ้นเดียว (masterpiece) เท่านั้น ไม่มีการแกะหลายชิ้น บางผลงานใช้เวลาแกะนานถึง 6 ปี พิพิธภัณฑ์บ้านทิพย์มณียังรวบรวมผลงานของสล่า หรือครูช่างผู้มีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ซึ่งผลงานบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก และเป็นศูนย์กลางในการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ของบรรดาสล่า เมืองเหนืออีกด้วย


" บ้านทิพย์มณี " ชื่อดังกล่าวมาจากการผสมผสานกันระหว่างนามสกุลของครอบครัวคุณเกษม ทิพย์คำมา และ คุณศิริจันทร์ ศรีมณี (ทิพย์ + มณี) จึงกลายมาเป็น พิพิธภัณฑ์บ้านทิพย์มณี
ที่รวบรวมศิลปะงานไม้ที่มีคุณค่าและใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ที่พร้อมให้ทุกท่านเข้ามาสัมผัสภูมิปัญญาแห่งบรรพชนถิ่นกำเนิดบ้านถวาย


“สืบทอดมรดก แหล่งกำเนิดถิ่นถวาย ”

พิพิธภัณฑ์บ้านทิพย์มณีมีความตั้งใจตั้งแต่แรกนั้นคือ มีจุดประสงค์เพื่อจะให้ชุมชน ถิ่นถวายของเราทุกคน ทุกท่านที่อยู่ในชุมชนที่เห็นป้ายบอกว่า “สืบทอดมรดก แหล่งกำเนิดถิ่นถวาย”

 เพื่อทำให้ชุมชนมีการรักในการแกะสลัก รักในชาติพันธุ์ รากเหง้า เพื่อต่อยอด ยั่งยืน ให้ลูกหลานไม่หลงลืม รักในการแกะสลัก นี้คือเป้าหมายของ แหล่งเรียนรู้ไม้แกะสลัก "พิพิธภัณฑ์บ้านทิพย์มณี"

นอกจากนั้นท่านยังสามารถเดินชมบรรยากาศและการสาธิต ขั้นตอนการออกแบบลวดลายลงบนไม้และขั้นตอนกรรมวิธีการแกะสลักไม้โดยสล่าและช่างฝีมือดี โดยมีคุณเกษม - คุณศิริจันทร์คอยแนะนำและให้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานไม้

และโดยเฉพาะห้องจัดแสดงหรือพิพิธภัณฑ์ที่แสดงผลงานสุดยอด งดงาม และมีมูลค่าสูงมาก ที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ และยังมีผลงานดี ๆ อีกมากมากมายให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความงดงามอย่างที่ไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อน

Mobirise

Baan Tawai History

"Baan tawai  the village of wood-carving handicrafts"

Baan Tawai :  Baan Tawai is the village of wood-carving handicrafts. It has been known as the major cultural attraction of Chiangmai for Thai and foreign tourists. The best quality and bargains of wood carving items can be found in Baan Tawai.
At present, a wide variety of wood carvings and other decorative items e.g. wood carving, wood-strips, gold leaf wood, antique wood, silverware, lacquer ware, hand-woven textile, basketry and earthenware, can be found in Baan Tawai at Baan Tawai handicraft Center and Baan Tawai Song Fang Klong Center.

หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นแหล่งกำเนิดของงานแกะสลักไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ จนผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งด้านคุณค่า และคุณภาพของสินค้า จุดรวมความหลากหลายของงานหัตถศิลป์ที่โดดเด่น เช่น งานแกะสลักไม้ , งานเดินเส้น – แต่งลาย , งานลงรัก – ปิดทอง , แอนติค , เครื่องเงิน , เครื่องเขิน , ผ้าทอ , เครื่องจักรสาน และเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น


How we became the village of wood-carving :
For forty years, the art of wood carving has been passed down from generation to generation. During BE 2500-2505, the first three villagers, Pho Naan Daeng Puntusa, Pho Jaima Inkaew and Pho Huen Puntusart had left Baan Tawai to learn how to carve at Nomsilp, a manufacture shop on Wua Lai Street, Chiangmai Gate. They brought their new found skill back to Baan Tawai. The village gradually became renowned for its woodcarving expertise.

อดีตที่ผ่านมา 40 กว่าปี บ้านถวายได้สืบสานงานไม้แกะสลัก จากรุ่นสู่รุ่น จากการก่อกำเนิดขึ้น ของปูชนียบุคคล 3 ท่าน คือ พ่อหนานแดง พันธุสา , พ่อใจมา อิ่นแก้ว และ พ่อเฮือน พันธุศาสตร์ ที่ได้เดินทางไปทำงาน และเรียนแกะสลักไม้ที่ร้านน้อมศิลป์ บ้าน วัวลาย ประตูเชียงใหม่ เมื่อ พ . ศ . 2500 – 2505 และได้นำมาแพร่หลายในหมู่บ้านถวาย จนกลายเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลักที่มีฝีมือ และมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศ


The art of wooden handicrafts at Baan Tawai
 1. Wood-carving :
  typical woodwork at Baan Tawai, Chiangmai
  งานแกะสลักไม้ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านถวาย และจังหวัดเชียงใหม่
 2. Wood texture- polishing : 
  polished in order to bring out the beauty of wood texture 
  งานเทคนิคสีเนื้อไม้ เป็นงานที่โชว์ให้เห็นถึงความสวยงามของเนื้อไม้ตามธรรมชาติ
 3. Crackle Paint Wood : 
  a paint that produce a crackled effect on the wood 
  งานเทคนิคสีแตกลายงา เป็นงานที่ตั้งใจให้สีเกิดการแตกแยกตัว เพื่อให้ดูคล้ายของเก่า – โบราณ
 4.  Wood antiqueing :
  new wood made to look like antiques
   งานแอนติค เป็นงานที่ทำขึ้น โดยใช้เทคนิคสีต่าง ๆ ทำเลียนแบบของเก่า – โบราณ

                                                                                   ขอบคุณข้อมูลจาก www.ban-tawai.com 
BaanTipmanee
BaanTipmanee
BaanTipmanee
BaanTipmanee
BaanTipmanee
BaanTipmanee
baantipmanee
baantipmanee
BaanTipmanee
baantipmanee
baantipmanee
BaanTipmanee
baantipmanee
Address

บ้านถวาย สองฝั่งคลงอง 230 หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
50230

Contacts

Tel. 081 - 883 - 8085
Tel. 089 - 850 - 5188
tipmanee_kasem@hotmail.com